LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 2 (55A Cũ) – Trương Hán Siêu- Phường Phúc Thành- Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: +84 2293 882 712

Fax: +84 2293 876 934
Email: info@thuyanhhotel.com

HOTLINE: +84 917 383 240/ 2293 871 602