PHÒNG NGHỈ

SUP DBL

Giường đôi (1,6m)
600.000 VNĐ / ngày

SUP TWN

2 giường đơn (1,3m x 1,6m)
600.000 VNĐ / ngày

DELUXE TWN

2 giường đơn (1,3m x 1,6m)
700.000 VNĐ / ngày

DELUXE DBL

Giường đôi (1,6m)
700.000 VNĐ / ngày

DELUXE TPL

Giường đôi & giường đơn hoặc 03 giường đơn
900.000 VNĐ / ngày