[ult_content_box border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:0px;|border-color:#c8ac5f;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” link=”url:%23|||”]

[T]: +84 2293 882 712/ 3 871 602
E-mail: info@thuyanhhotel.com

[/ult_content_box]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN:

Khách sạn Thùy Anh với tư cách là bên quản lý thông tin, thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khách nhằm phục vụ mục đích hỗ trợ đặt phòng và quản lý thông tin khách hàng, gửi đề nghị thanh toán và quản lý các khoản thanh toán, chăm sóc khách hàng.

Thông tin sẽ do khách sạn và các đối tác cung cấp dịch vụ cho khách sạn lưu trữ. Khi bạn đặt phòng với chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng phần mềm cung cấp dịch vụ an toàn (phiên bản SSL), phần mềm này sẽ mã hóa tất cả thông tin mà bạn đăng nhập trước khi gửi cho chúng tôi. Hơn nữa, để phù hợp với các dữ liệu bảo mật và bảo đảm tính bí mật với tất cả các dữ liệu nhận được từ khách hàng, chúng tôi tuân thủ các quy trình bảo vệ chặt chẽ tại kho lưu trữ. Khách có toàn quyền truy vấn, chỉnh sửa thông tin và từ chối việc xử lý thông tin cá nhân của mình thông qua email trực tiếp cho khách sạn qua địa chỉ info@thuyanhhotel.com